Прогрес у реформуванні

Відповідно до мандату КМЄС, надання рекомендацій та підтримка реформування сектору цивільної безпеки є основним завданням місії.

Радники місії надають стратегічні рекомендації та практичну допомогу правоохоронним органам, а також органам судової і виконавчої влади України, приділяючи першочергову увагу питанням реформування поліції, боротьбі з корупцією та реформам в системі прокуратури. Завдяки тому, що мандат КМЄС було розширено, з початку 2016 року місія отримала більше повноважень у сфері операційної діяльності, реалізації проектів та проведення тренінгів. Це відкрило нові можливості для сприяння реалізації реформ.

У країні є чимало перешкод для успішного реформування сектору цивільної безпеки. Багато хто взагалі не бажає нічого змінювати або чинить опір реформам. Проблеми виникають також через недосконалість українського законодавства, брак коштів, низький рівень професійних стандартів, недостатню скоординованість дій різних відомств і поширеність такого явища як корупція. 

Незважаючи на це, Уряд України зробив певні позитивні кроки на шляху до реформ та окреслив пріоритети у таких сферах, як боротьба з корупцією, поліцейська діяльність та правосуддя. Низький рівень суспільної довіри до політиків, до правоохоронних структур і до судової системи свідчить про те, що багато чого ще потрібно зробити, щоб виправдати очікування громадян України.

Досягнення КМЄС — це насправді досягнення українських партнерів місії. За підтримки КМЄС українські партнери досягли певних успіхів, про які ми розкажемо нижче.

 • Законодавча підтримка. Розроблення Закону України «Про Національну поліцію» (2015 р.) та змін до нього (2016 р.), а також підтримка розроблення низки інших законопроектів, зокрема про свободу зібрань і про боротьбу з фінансовою та кіберзлочинністю.
 • Запровадження в поліції груп швидкого реагування та «Самбірської» моделі для зміцнення суспільної довіри та підвищення оперативності дій поліції шляхом зменшення часового інтервалу для реагування на запити громадян; розгортання проекту в п’яти областях (Львівській, Харківській, Київській, Хмельницькій та Волинській) на базі 123 поліцейських відділів та відділень у 2016 р.
 • Рекомендації щодо впровадження концепції взаємодії поліції з громадами (community policing) в діяльність Національної поліції (НПУ), зокрема проведення великої кількості тренінгів для 380 працівників НПУ та 260 керівників з усіх областей України в період із липня 2016 р. до липня 2017 р.
 • Рекомендації та тренінги із застосування діалогового підходу в поліцейській діяльності. 
 • Реформування відділів НПУ, відповідальних за кримінальні розслідування, шляхом об’єднання функцій оперативних працівників та слідчих відповідно до найкращих європейських практик.
 • Рекомендації щодо зміцнення спроможності НПУ у сфері боротьби з організованою злочинністю і тяжкими злочинами шляхом розроблення та запровадження в Україні програми SOCTA (Serious and Organised Crime Threat Assessment).
 • Підтримка НПУ у сфері управління кадрами (HR), зокрема проведення тренінгів з розвитку лідерських здібностей та навичок, а також здійснення моніторингу переатестації співробітників НПУ.
 • Підтримка розроблення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період 2017-2020 р., затвердженої в червні 2017 р.  – Зміцнення спроможності новоствореного Управління забезпечення прав людини НПУ.
 • Підтримка НПУ у сфері стратегічних комунікацій, зокрема оновлення веб-сайту та реалізація проекту з підвищення рівня обізнаності громадськості щодо питань безпеки дорожнього руху. 
 • Сприяння налагодженню співробітництва між НПУ та органами прокуратури, зокрема проведення тренінгів для слідчих і прокурорів у групах змішаного складу для поглиблення знань про слідчі методи та передовий досвід співпраці між поліцією та прокуратурою.
 • Сприяння налагодженню співробітництва між НПУ та органами прокуратури, зокрема проведення тренінгів для слідчих і прокурорів у групах змішаного складу для поглиблення знань про слідчі методи та передовий досвід співпраці між поліцією та прокуратурою.
 • Надання органам прокуратури рекомендацій щодо змін, яких потребує Кримінальний процесуальний кодекс. 
 • Рекомендації щодо Єдиного реєстру досудових розслідувань, на базі якого має бути створена система електронного управління провадженнями, яка допоможе оптимізувати документообіг під час досудових розслідувань та забезпечить дотримання усіма користувачами (загальною кількістю 23 000 осіб) відповідних вимог і правил щодо захисту даних у всіх підрозділах п’яти правоохоронних відомств.
 • Реалізація тренінгових програм в Національній академії прокуратури України. 
 • Розроблення та затвердження Міністерством внутрішніх справ (МВС) Стратегії розвитку до 2020 р., затвердженої міністром внутрішніх справ у червні 2017 р.
 • Підтримка новостворених сервісних центрів МВС, зокрема допомога в розробленні відповідної стратегії та плану дій, проведення тренінгів з удосконалення управлінських навичок, комунікації та протидії корупції.
 • Рекомендації щодо створення у МВС Управління моніторингу дотримання прав людини, яке вже розпочало свою роботу.
 • Допомога в розробленні проекту Закону України «Про національну безпеку», який має чітко розмежувати повноваження між різними відомствами, що відповідають за безпеку в країні.
 • Підтримка розроблення концепції реформування Служби безпеки України (СБУ), згідно з якою служба має перетворитися з правоохоронного органу на відомство, що займається збором оперативної інформації. Станом на жовтень 2017 р. концепція Президентом України ще не затверджена.
 • Публікація в березні 2017 р. першого в історії Річного звіту СБУ, доступного широкому загалу.
 • Включення модулю «Права людини» до навчальної програми Академії СБУ.
 • Підтримка розроблення моделі забезпечення охорони та безпеки в судових органах України, зокрема розроблення концепції судової охорони.
 • Підтримка конкурсного добору кандидатів на посаду суддів Верховного Суду України шляхом здійснення моніторингу процедури добору.
 • Рекомендації новоствореному Департаменту Державної кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України, який взяв на себе функції ліквідованої Державної служби України.
 • Моніторинг процесу добору кандидатів на керівні посади в Департаменті Державної кримінально-виконавчої служби. 
 • Створення платформи BMAG (групи з надання допомоги в питаннях управління кордонами), яка дозволяє Держприкордонслужбі співпрацювати з міжнародними донорами.- Створення платформи BMAG (групи з надання допомоги в питаннях управління кордонами), яка дозволяє Держприкордонслужбі співпрацювати з міжнародними донорами.
 • Проведення тренінгів з управління кадрами (HR) для начальників відділів кадрів територіальних органів Держприкордонслужби та Державної фіскальної служби (з різних областей України). 
 • Підтримка новостворених антикорупційних органів України — Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у налагодженні зв’язків з відповідними установами різних країн світу для надання і отримання міжнародної правової допомоги. 
 • Ремонт кімнат для проведення допитів у НАБУ.
 • Розробка організаційної структури АРМА.
 • Проведення на рівні країни антикорупційної кампанії для НАБУ в 2016 р., а також тренінг зі стратегічних комунікацій для керівництва НАБУ і САП.
 • Моніторинг добору працівників на керівні та інші посади в САП, НАЗК, АРМА; забезпечення прозорості процедури добору та її відповідності стандартам ЄС.