Управління персоналом у час змін – інтерв’ю з Барбарою Келлі, провідним радником з управління персоналом КМЄС

Вересень 22, 2016

14 вересня 2016 року, КМЄС провела в Києві одноденний тренінг з управління персоналом та лідерських навичок для десяти фахівців з управління кадрами Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Управління персоналом у час змін – одне з найскладніших завдань для будь-якого відділу кадрів, тож в рамках тренінгу учасники могли дізнатися про те, як визначати зміни та інформувати про них, як визначати навички, компетенції та кваліфікації роботи з кадрами, розробляти критерії відбору, заохочення та заміни персоналу. Учасники також дізналися про те, як проводити ефективні структуровані співбесіди. Очікується, що за підсумками цього пілотного проекту серію тренінгів для ДПСУ буде продовжено.

У цьому інтерв’ю провідний радник КМЄС з управління персоналом Барбара Келлі пояснює, що потрібно, щоб бути ефективним менеджером з управління персоналом та яким чином кадри відіграватимуть важливу роль в реформуванні України.

Що потрібно, щоб бути ефективним менеджером з управління персоналом?

Ідеальний HR-менеджер повинен володіти широким спектром різних навичок. Вони повинні думати стратегічно, планувати та організувати роботу в такий спосіб, щоб виконати цю стратегію. Добре планування, однак, не означає незмінність. Навпаки: добрий HR-менеджер повинен вміти виконувати багато завдань одночасно та бути достатньо гнучким, щоб справлятись із «сірими» зонами, водночас тримаючи в голові ширшу стратегічну картину.

Зрозуміло, що вони повинні бути вихованими, співчутливими, дискретними та викликати довіру. Вони повинні вміти вирішувати конфлікти та проблеми. Саме тому важливо, щоб вони володіли відмінними міжособистісними рисами та вміли ефективно комунікувати.

Насамкінець, вони повинні перейматися людьми та тим, чим вони займаються. Гарне почуття гумору може допомогти. Це – складне завдання, але не неможливе, особливо якщо мати правильні знання та отримувати необхідну підтримку.

Наскільки відрізняється HR-менеджер правоохоронних органів, таких як: поліція чи прикордонники – від колег в приватних компаніях?

Із досвіду співпраці з різними правоохоронними органами України знаємо, що відділи кадрів традиційно займаються виключно документообігом. Як наслідок, часто персоналові бракує підтримки та навичок допомогти організації стати добре функціонуючим та ефективним колективом зі спільним баченням та цінностями.

Серед навичок, які слід підтримувати: здатність допомагати співробітникам в кар’єрному розвитку, управління потенціалом, точна оцінка кадрових потреб та планування на випадки, коли люди з різних причин залишають організацію. Щоб у чесний спосіб наймати нових працівників важливо розвивати навички, необхідні для проведення співбесід та виявлення справжнього таланту.

Відділи кадрів також повинні відігравати провідну роль в пропагуванні професійної етики, поведінки та дисципліни, відзначаючи за особливі успіхи, управляючи відносинами між співробітниками та керівництвом, вирішуючи суперечки та пропагуючи стандарти охорони здоров’я, безпеки та добробуту. Це ті ділянки, для виконання яких відділам кадрів державних установ в Україні так часто бракує персоналу.

Як управління персоналом може сприяти реформуванню України?

Люди – найцінніший актив будь-якої організації. Незважаючи на очевидність, роль відділів кадрів часто применшена. Правильне управління персоналом дозволяє організації досягати та перевиконувати поставлені цілі в найбільш ефективний спосіб.

Саме тому управління персоналом є надзвичайно важливим на шляху реформування України, адже воно допомагає оптимізувати наявні ресурси (людські, матеріальні, часові та інформаційні) та зробити перехід до «кращого стану» гладкішим.

Що ви маєте на увазі під «управлінням змінами»?

Управління змінами – це, простими словами, управління ходом змін в будь-якій організації. Це означає ефективне управління людьми та процесами. Україна проходить період масштабних перетворень, і організації, що працюють для громадян, повинні постійно оцінювати, чи їхні цілі та стратегії відповідають середовищу, що постійно змінюється.

Які конкретні ділянки в прикордонній службі потребують додаткової уваги?

ДПСУ потрібна допомога в багатьох ділянках, починаючи від складення загальної концепції управління персоналом та плану дій її втілення, що б допомогли прикордонній службі перетворитися на реформовану організацію, що відповідає високим стандартам ЄС.

Щоб досягнути цього, ДПСУ попросила провести для її співробітників тренінги, а також навчання для майбутніх тренерів, які б проводили аналогічні тренінги для співробітників ДПСУ в майбутньому. Загалом, ДПСУ потрохи стає ініціативною та прогресивною структурою, і ми дуже раді, що вони намагаються враховувати наші поради та рекомендації.

Які рекомендації ви б дали Державній прикордонній службі України?

Продовжити розробляти концепцію та план дій управління персоналом та залишатися відкритими для консультацій. Завжди інформуйте про все і навіть більше!