Спільні зусилля допомоги у трансформуванні Державної фіскальної служби України

Березень 23, 2016

Державна фіскальна служба України (ДФС) є ключовим елементом сектору цивільної безпеки в Україні. За допомогою міжнародних партнерів установа наразі проходить важливу трансформацію сервісу надання послуг, щоб повністю забезпечити економічну безпеку українського суспільства, а також подолати незаконний обіг коштів. 

Ця трансформація передбачає залучення різних партнерів. Щоб покращити координацію зусиль з реформування ДФС, Консультативна місія ЄС нещодавно ініціювала створення Групи підтримки управління, що зустрілася вчора і об’єднала організації, що поділяють спільну мету забезпечення ефективних, послідовних та прозорих державних послуг в Україні. Група має задекларовані цілі сприяння обміну інформацією щодо поточних та потенційних потреб ДФС, а також ідентифікації, обговоренню та розгляду питань, що викликають загальну занепокоєність у сфері управління ДФС. До групи входять європейські та міжнародні дипломатичні представництва, а також міжнародні організації. 

Виступаючи на зустрічі, голова Консультативної місії ЄС Кястутіс Ланчінскас підкреслив наявність значних труднощів, які ДФС переживає наразі, не лише у забезпеченні потрібних надходжень до державного бюджету України, але і в ефективному подоланні заплутаних злочинів. Разом з іншими інститутами сектору цивільної безпеки, ДФС несе відповідальність за подолання незаконного обігу коштів, ухилення від сплати податків, відмивання грошей, організованої злочинності, фінансування тероризму та інших загроз.

«Немає сумнівів, що в Україні є достатньо професіоналів, щоб створити команду, що спроможна просувати радикальну реформу фіскальних послуг на шляху до сучасної, прозорої, ефективної структури, що відповідно реагуватиме на виклики сьогодення», — зазначив пан Ланчінскас.

Голова ДФС Роман Насіров чітко зазначив, що ДФС розраховує на фінансову допомогу від міжнародних партнерів для модернізації комп’ютерного обладнання, проведення тренінгів з правоохоронних питань, питань внутрішньої безпеки, дозволених економічних операторів та пост-аудиту, а також допомогу у покращенні стратегічних комунікацій та управлінні кадрами. Пан Насіров також попросив міжнародну спільноту про підтримку у донесенні важливості певних ініціатив ДФС до українського уряду і парламенту.  

За результатами зустрічі було погоджено в майбутньому покращити координацію та взаємний обмін інформацією між партнерами та уникнути дублювання роботи. Була досягнута домовленість заснувати Групу підтримки управління як постійну структуру, в якій місія виконуватиме функції секретаріату.